Innowacyjna Metoda123 została opracowana przez międzynarodowy zespół specjalistów. Angielski123 wykorzystujący ją jest skonstruowany w taki sposób, by jego użytkownicy przyswajali języki obce w jak najszybszym czasie.

Metoda123 to nauka w 3 krokach:

Wysoki stopień
indywidualizacji

Użytkownicy mogą korzystać ze swojego konta z dowolną częstotliwością i zaangażowaniem rozwijając swoje umiejętności językowe. Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie, a o poziomie zaawansowania decyduje wynik testu. Metoda123 jest idealnie skrojona do samodzielnej nauki w domu.

Elektroniczna organizacja nauki w Metodzie123 umożliwia powtórki materiału oraz jego łatwą dostępność, monitorowanie postępów i elastyczne planowanie pracy. Każdy kurs jest zaprojektowany w sposób, który umożliwia stałą weryfikację poprawnego wykonywania zadań na platformie. Wszystko w trosce o wysoką niezależność wymagającego użytkownika.

Równowaga między
indukcją i dedukcją

Przyswajanie wiedzy jest efektywne, kiedy uczymy się poprzez kanały tzw. domniemane (czyli w sposób indukcyjny). W kursach opartych o Metodę123 to właśnie multimedia stanowią główny katalizator jeśli chodzi zarówno o pozyskiwanie wiedzy leksykalno-gramatycznej, absorbowanie funkcji oraz zdolności językowych.

Nasi użytkownicy czerpią wiedzę z rozmaitych źródeł i właśnie ta różnorodność gwarantuje stabilną motywację oraz widoczne postępy w nauce. Rdzeniem Metody123 są fotolekcje, które tworzyliśmy inspirując się metodą audiolingwalną - nie skupiamy się na wyjaśnianiu, tylko na obrazowaniu. Wykorzystujemy również filmy i dialogi, które znakomicie wprowadzają do sytuacji komunikacyjnych. Odsłuchując dialogi użytkownicy odkrywają niepowtarzalny, interaktywny moduł sprawdzania wymowy, który uczy poprawnego akcentu aż do skutku.

Doskonale rozumiemy, że w nauce języka bardzo ważne jest włączanie elementów dedukcyjnych, które pozwolą na dogłębne zrozumienie trudnych obszarów językowych, takich jak np.: gramatyka lub złożona leksyka. Objaśnienia gramatyczne, wbudowany słownik, listy słówek oraz inne atrybuty Metody123 dodatkowo stymulują rozwój znajomości języka obcego.

Podtrzymywanie
motywacji użytkownika

Motywacja to klucz do sukcesu. Również w uczeniu się języków obcych. Jakie elementy Angielski123 ją podtrzymują?

Gamifikacja

Motywację do regularnych ćwiczeń zwiększamy dzięki zastosowaniu mechanizmów gamifikacji (znanych z gier komputerowych i fabularnych). Rozbudza ona chęć rywalizacji w celu zdobycia jak największej ilości punktów i zajęcia wysokiego miejsca w rankingu.

Immersja

Metoda123 namierza problemy z jakimi boryka się przeciętna osoba ucząca się języka obcego i rozwiązuje je wykorzystując potencjał sprawdzonych technik. Podczas przerabiania kursu użytkownik zanurza się w języku obcym dzięki czemu nauka przebiega naturalnie, szybko i płynnie. Efektem nauki jest myślenie w języku obcym. Gry edukacyjne, filmy, nagrania głosowe sprawiają, że użytkownik jest otoczony angielskim.

Synestezja

W Metodzie123 ważną rolę odgrywa łączenie zmysłów podczas nauki. Pracując z platformą użytkownicy nie skupiają się tylko na „patrzeniu na obrazki” czy „słuchaniu nagrań”. Używają i rozwijają oni swoje inne inteligencje: kinestetyczną, wizualną, muzyczną czy intrapersonalną.

Co wyróżnia Metodę123?

WIELOWYMIAROWOŚĆ - pomagamy rozwijać kilka kompetencji językowych na raz (czytanie, słuchanie, poprawna pisownia, bogata gramatyka i leksyka),
SYSTEM POWTÓREK - zapewnia stały monitoring postępów w nauce i upłynnia proces przeniesienia informacji z pamięci roboczej do pamięci długoterminowej,
SYSTEM IDENTYFIKACJI WYMOWY - służy praktycznym ćwiczeniom wymowy i prawidłowego akcentu,
ATRAKCYJNE MULTIMEDIA - gwarancja szybkich efektów i wzmocnienia chęci do nauki,
SKUTECZNOŚĆ - skoro nauka staje się przyjemnością, nie musimy się do niej motywować, a regularne powtórki podnoszą jej efektywność!

Nasi dotychczasowi użytkownicy już zauważyli postępy. Spośród najczęściej wymienianych są to:

poprawa wymowy,
wzrost poziomu motywacji,
systematyczność w rozwiązywaniu zadań,
większe zainteresowanie językiem i kulturą danego obszaru językowego.